Próba zreformowania Polski – konstytucja 3 Maja 1791r.

 1. Próba zreformowania Polski – konstytucja 3 Maja 1791r.               Miłej Majówki
    1. pierwsze lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego przyniosły następujące reformy:
  • ujednolicenie miar i wag
  • zniesiono prywatne cła na terenie kraju
  • wprowadzono nowe monety
  • zniesiono liberum veto podczas omawiania spraw gospodarczych
  • posłom zezwolono na głosowanie zgodnie ze swoją wolą nawet w brew instrukcjom na sejmikach
  • król założył Szkołę Rycerską z myślą o rozbudowie armii
  • Szkoła Rycerska kształciła zawodową kadrę oficerską

b) kolejna ingerencja obcych mocarstw w sprawy polskie czego skutkiem była konfederacja barska 1768r.

Przyczyny konfederacji: Rosja i Prusy zaniepokoiły się wzmocnieniem Polski

Rosja i Prusy zażądały równouprawnienia dla protestantów i prawosławnych w polskim sejmie

Polacy nie chcieli się na to zgodzić

W lutym 1768r. W miasteczku Bar na Podolu zawiązali konfederację pod hasłem obrony wiary i wolności

Skutki konfederacji: wojna z Prusami i Austrią

Pierwszy rozbiór Polski w 1772r.

1773r. Obraduje sejm rozbiorowy, który potwierdza prawa kardynalne, czyli wolną elekcję, prawo szlachty do wypowiadania królowi posłuszeństwa, liberum veto, nietykalność osobistą szlachty, wyłączne prawo szlachty do sprawowania urzędów

utworzono Radę Nieustającą – pełniła ona funkcję rządu przy boku króla, byli to ludzie przekupieni przez Rosję

c) dalsze reformy:

  • powiększenie armii do 65 tys.
  • wprowadzenie podatku od dochodów netto w wysokości 10% z majątków szlacheckich i 20% z majątków duchownych
  • wpływ do skarbu państwa zwiększył się dwukrotnie

d) uchwały Sejmu Wielkiego trwającego w latach 1788 – 1792:

  • zlikwidowanie Rady Nieustającej
  • uchwalenie w 1791r. prawa o miastach na mocy którego mieszczanie mogli nabywać dobra ziemskie, przyznano im przywilej nietykalności osobistej, wyjęto miasta spod nadzoru województw i starostów, 24 przedstawicieli miast miało głos doradczy w sprawach dotyczących miast uchwała ta dotyczyła tylko miast królewskich a nie prywatnych

e) konstytucja 3 Maja uchwalona 1791r.

 1. Powstanie kościuszkowskie:
    1. przyczyny wybuchu powstania:
  • niezadowolona magnateria postanowiła z pomocą Rosji obalić konstytucję
  • w 1792r. niezadowoleni z konstytucji zawiązali konfederację ogłoszoną w Targowicy, dlatego nazywamy ją targowicką
  • przywódcami targowicy byli Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki
  • poproszona o pomoc Rosja wkroczyła do Polski, co doprowadziło do drugiego rozbioru Polski i unieważnienia konstytucji

b) przebieg powstania:

  • Najwyższym Naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko, dlatego powstanie nazywamy „kościuszkowskim
  • W powstaniu udział wzięły trzy stany: szlachta, mieszczanie, chłopi
  • Chłopów uzbrojono w kosy, dlatego nazwano ich kosynierami
  • Kosynierzy wsławili się w zwycięskiej bitwie pod Racławicami
  • Aby zachęcić chłopów do udziału w powstaniu wydano uniwersał

c) skutki powstania

  • powstanie Polacy przegrali
  • 1795r. trzeci rozbiór Polski
  • abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego – rezygnacja z tronu
,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>