Bydgoskie osiągnięcie króla Kazimierza Wielkiego

 Zamek BydgoskiTu gdzie dzisiaj znajduje się Stare Miasto, w czasach Władysława Hermana istniał gród z drewnianym zamkiem  warownym. Bronił on dróg komunikacyjnych a w szczególności ważnej przeprawy na Brdzie. Piastowie nie dbali o zamek nawet wtedy, gdy był niszczony i oblegany przez Krzyżaków. Dopiero Kazimierz Wielki, który odzyskał go od Krzyżaków, na mocy pokoju kaliskiego w 1343r., postanowił zrobić z niego nowoczesną twierdzę warowną. Miała ona strzec pogranicza polsko- krzyżackiego i polsko- brandenburskiego. Było to bardzo trudne, gdyż zamek był doszczętnie zniszczony. Należało go przebudować z drewnianego na murowany i przystosować do nowoczesnych warunków wojennych. Ziemia na, której stał zamek  to królewszczyzna. Nie przynosiła ona żadnych dochodów. Król, żeby włączyć go w obronny pas graniczny, musiał doprowadzić do tego, żeby ta ziemia zaczęła sama się utrzymywać. Postanowił wybudować miasto, które będzie utrzymywać twierdzę. Plan został wykonany i dziewiętnastego kwietnia 1346r. nowo powstałe miasto, nazwane na cześć założyciela „grodem królewskim”, otrzymało prawa miejskie. Już w następnym roku 1347 król wybudował potężny zamek warowny. Stanął on na miejscu starego grodu zniszczonego przez Krzyżaków w 1331r. Miasto natomiast, które miało utrzymywać ów zamek, rozciągało się na lewym brzegu Brdy. Szczególna strefa intensywnego osadnictwa to Okole, dzisiejsza Wyspa Młyńska.

Zamek usytuowany był na dnie doliny Brdy. Mieścił się na Górze Zamkowej. Była to rozległa wyspa oblewana głównym korytem Brdy i odnogą tej rzeki. Prostokątny zamek otaczał mur, którego fragment a dokładniej fragment jednej z baszt, przetrwał do naszych czasów i możemy go zobaczyć w okolicy skrzyżowania ulicy Pod Blankami i Długiej. Przy ulicy Grodzkiej odkryto stok wzgórza grodowego i fragment fosy, która miała średnicę 100m i szerokość 10m. System obronny zaczynał się grubymi na 2 do 3m fundamentami z wielkich kamieni. Dopiero na nim postawiono ceglaną konstrukcję. Mur wystawał na wysokość ośmiu metrów. W kilku miejscach był wzmocniony basztami.

Zamek składał się z trzech skrzydeł mieszkalnych. Góra Zamkowa dochodziła do 10m nad poziomem lustra rzeki.

Nazwa Bydgoszcz pochodzi od nazwy zamku  z czasów Władysława Hermana. Kiedy powstało miasto ludzie zaczęli nazywać je tą pospolitą nazwą, która w języku dawnych Słowian oznaczała „ziemia tutejsza, gościnna ”.

Pierwsi mieszkańcy ziemi, na której teraz jest miasto Bydgoszcz, postanowili się tu osiedlić ze względu na doskonałe położenie nad rzeką Brdą, przez którą przechodził szlak handlowy łączący tę ziemię ze wschodem i zachodem. Już od czasów starożytnych Rzymian handlowali tu kupcy z całego świata. Dlatego zamek bydgoski zbudowany został w celu obrony szlaku handlowego. To zadanie spełniał również i ten nowo wybudowany za Kazimierza Wielkiego. Fakt, że gród bydgoski usytuowany był na szlaku handlowym datowanym jeszcze przed Chrystusem a po Chrystusie stał się grodem granicznym między Krzyżakami a Polską, skłoniło króla do maksymalnego wykorzystania tej ziemi w celach handlowych i obronnych. Mimo, że budowa miasta z potężną twierdzą warowną była wielkim wyzwaniem inwestycyjnym, król zdecydował się na nie głównie z powodu zagrożenia ze strony Krzyżaków i Brandenburczyków.

 

Bibliografia

 

Betlejewski S., Historia Bydgoszczy, t. I-II, Warszawa – Poznań 1991.

Guldon Z., Dzieje Bydgoszczy, Bydgoszcz 1968.

Kowalkowski A., Bydgoszcz dawna i dzisiejsza, Bydgoszcz.

Wozny J., Zamek bydgoski w świetle źródeł archeologicznych [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z.1, Bydgoszcz 1996.

 

 

 

 

 

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>